TitiFreak/SEIBU/Tokyo/Shibuya.

Arigatou to SamuraiGinga/SEIBU/and all friends.         (Tanoshikata!).

Um comentário:

Luiz Paulo disse...

Muito foda seu trampo !